1ste 11 joar

1980 - JEUGDPRÎNS
BART I

Bart Smeets

Devies:
"Wat diej groeëte konne, konne wè auch!"

1981- JEUGDPRÎNSES
MIRIJE I

Jeugd_1981

Mirije

Devies:
"Kintj gè eure dreij neet vinge, begintj dan mer te springen"

1982 - JEUGDPRÎNSES
MARIËLLE IJeugd_1982

Mariëlle Gabriëls

Devies:
"Goatj neet wiej de slekke, mer dootj wiej de gekke!!"

1983 - JEUGDPRÎNS
ERIK II
Jeugd_1983

Erik Mans

Devies:
"Loatj de oere neet hange, we zeen neet veur ein kleintje te vange!"

1984 - JEUGDPRÎNSES
HELGA I
Jeugd_1984

Helga Hendriks

Devies:
"Laotj um gaon, ut is nog lang neet gedaon"

1985 - JEUGDPRÎNS
LUDO I
Jeugd_1985

Ludo Koppen

Devies:
"Eederein op de bein, en goan wie-j eine trein"

1986 - JEUGDPRÎNSES
SANDRA I
Jeugd_1986

Sandra Mans

Devies:
"Maaktj plezeer en hieël völ lol, driej daag vasteloavendj inne bol"

1987 - JEUGDPRÎNS
PIETER I
Jeugd_1987

Pieter Schroën

Devies:
"Zoëlang wae bokkeriejers heiten, loate wae as jeugd ut neet aaf weiten"

1988 - JEUGDPRÎNSES
ILSE I
Jeugd_1988

Ilse Geuyen

Devies:
"Allemoal handj in handj en neemes aan de kantj"

1989 - JEUGDPRÎNSES
MARIE-ANNE I
Jeugd_1989

Marie-Anne Bernaerts

Devies:
"Allemoal op de kop, mèt de jòng veurop"

1990 - JEUGDPRÎNS
PIETER II
Jeugd_1990

Pieter Leijssen

Devies:
"Blieftj neet stoan, mer loatj um goan"

2dje 11 joar

1991 - JEUGDPRÎNSES
ILSE IIJeugd_1991

Ilse Lambers

Devies:
"Eine gooie road, drie daag oet de moat"

1992- JEUGDPRÎNS
MAURICE I

Jeugd_1992

Maurice Stals

Devies:
"Mèt eine sjöt aan kop, hoaje wè neet mieër op"

1993 - JEUGDPRÎNS
DAVID I
Jeugd_1993

David Mertens

Devies:
"Mèt de vasteloavendj inne kop, Scouting veurop"

1994 - JEUGDPRÎNSES
PEGGY I
Jeugd_1994

Peggy Nouwe

Devies:
"Neet bliêve stoân, mer veural doorgoan"

1995 - JEUGDPRÎNSES
INGE I
Jeugd_1995

Inge Derikx

Devies:
"Vatseloavendj is 'tegek', dus doon wè allemoal "paers-gek"

1996 - JEUGDPRÎNSES
ILONA I
Jeugd_1996

Ilona Bakker

Devies:
"Mèt Ilona veurop, steit alles op ziene kop"

1997 - JEUGDPRÎNS
PAUL I
Jeugd_1997

Paul Lenders

Devies:
"Ein pet draag ich gaer, mer mèt vasteloavendj riej ich de baer"

1998 - JEUGDPRÎNS
ROEL I
Jeugd_1998

Roel Geelen

Devies:
"Voetballe, scouting, ut is om ut aeve, met met vasteloavendj will ich mich hieel gaeve!"

1999 - JEUGDPRÎNSES
JEANETTE I
Jeugd_1999

Jeanette Bakker

Devies:
"Mèt verfbörstel en get kleur goan ich de vasteloâvendj veur...."

2000 - JEUGDPRÎNS
FRANK I
Jeugd_2000

Frank van Deuren

Devies:
"Mèt eine van'e Slechter as prîns , dansjt hieël Tungelder de Samba inins!"

2001 - JEUGDPRÎNS
BART II
Jeugd_2001

Bart Koppen

Devies:
"Inne gool mòt ich stoan, mer mèt vasteloavendj loat ich mich hieël goan"

3dje 11 joar

2002 - JEUGDPRÎNS
MARTIJN I
Jeugd_2002

Martijn Seevens

Devies:
"Met de leptop in mien handj, surf ich door 't Bokkeriejers landj"

2003 - JEUGDPRÎNSES
MAAIKE I
Jeugd_2003

Maaike Haalstra

Devies:
"Mèt dees slòknaas veerop weurdj de vasteloavendj top"

2004 - JEUGDPRÎNSES
GWENNY I
Jeugd_2004

Gwenny Moonen

Devies:
"Mèt deeze scout veur in, weurtj 't swinge en fieëste van 't begin tot't inj"

2005 - JEUGDPRÎNS
RENS I
Jeugd_2005

Rens Hunnekens

Devies:
"Mèt de koef in ut vet, maake wè met de vasteloâvendj völ pret"

2006 - JEUGDPRÎNSES
FLEUR I
Jeugd_2006

Fleur Seerden

Devies:
"Mèt deeze Springer veurop, zètte wè de hieële Zaal oppe kop"

2007 - JEUGDPRÎNS
BART III
Jeugd_2007

Bart Mans

Devies:
"Vasteloâvundj mèt deeze scout, dèt weurtj ein fieëst van goud"

2008 - JEUGDPRÎNSES
JILL I
Jeugd_2008

Jill Jeurissen

Devies:
"As ich 'm noe loat goan, kintj neemus aan'e kantj blieve stoan"

2009 - JEUGDPRÎNS
PAUL II
Jeugd_2009

Paul van Helmond

Devies:
"Deeze vasteloavendj herstikke sjoeën, want ich bloas de hoeëgste toeën!"

2010 - JEUGDPRÎNSES
SANNE I
Jeugd_2010

Sanne Smeets

Devies:
"Mot ich mich op sjoôl inhoaje mèt kalle, mèt Vasteloavendj goan wè saame knalle!"

2011 - JEUGDPRÎNS
STEVEN I
Jeugd_2011

Steven Beelen

Devies:
"Eederein kloar, Want ich raak de juuste snoar!"

2012 - JEUGDPRÎNS
LUUK I
Jeugd_2012

Luuk Smolenaers

Devies:
"Veur de 33ste kieër is os FieëstPlan: 'Hole in One'"

4dje 11 joar

2013 - JEUGDPRÎNSES
NINA I
Jeugd_2013

Nina Greijmans

Devies:
"Mèt de Dânssjoôn en un Sjortouw in’e Handj, Fieëst in hieël ’t Bokkeriejers Landj!"

2014 - JEUGDPRÎNS
TIM I
Jeugd_2014

Tim Klaessen

Devies:
"Prîns euver ut Bokkeriêk is neet niks, Dit joar de Vasteloavendj in'e Mix!"

2015 - JEUGDPRÎNSES
VEERLE I
Jeugd_2015

Veerle van Appeven

Devies:
"Noe effe geine Tennis of Atletiek, Mér Vasteloâvendj det vinj ich Keij Sjiek!!"

2016 - JEUGDPRÎNS
KAI I
Jeugd_2016

Kai van Roij

Devies:
"Groeëte Kâl, Wè goan wie eine Stuiterbâl!!"

2017 - JEUGDPRÎNSES
LU XIN I
Jeugd_2017

Lu Xin van Happen

Devies:
"Mèt klein uig, Maak ich de Vasteloâvendj kei ruig!"

2018 - JEUGDPRÎNSES
FENNE I
Jeugd_2018

Fenne van Appeven

Devies:
"Flik Flak, salto euver de kop, Deeze Vasteloâvundj goan ich veurop!!"

2019 - JEUGDPRÎNS
SVEN I
Jeugd_2019

Sven Coolen

Devies:
"Bokkeriejers ut kûmtj hieëlemoal good,
want Vasteloâvendj veere zitj mich in ut blood !!"

2020 - JEUGDPRÎNSES
IRIS I
jeugd_2020

Iris van Hoef

Devies:
"Ich zwum, fiets en ren mich get aaf,
mer noe is ’t fieëst, Alaaf!"

2022 - JEUGDPRÎNS
LOE I
jeugd_2022

Loe Meulen

Devies:
"Voetballe, gamen, sloape, repeat,
mer noe isj Vasteloavendjtiêd!
"

2023 - JEUGDPRÎNS
ALEC I
jeugd_2023

Alec Mans

Devies:
"Noe effe neet Voetballe,
mer door de Fieëstzaal knalle!!!
"

5dje 11 joar

2024 - JEUGDPRÎNSES
EMMA I
jeugd_2024

Emma Roosen

Devies:
"Mèt mien eigewiêsheid en gooj zin,
goân wè saame mèt uch de Vasteloâvendj in!!!
"